4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Đức Tri ♂
Cha Nguyễn Đức Thảo (6 Thảo)

Mẹ

Nguyễn thị Hường ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Vân Ảnh ♀
02 Nguyễn Đức Nghiêm ♂
03 Nguyễn Đức Tuyên ♂
04 Nguyễn Đức Huân ♂

Vợ 1
Trần thị Quyên (út Quyên)


Con
01. Nguyễn Đức Trung Kiên ♂