10
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Hửu Sở ♂
Tên gọiBốn Sở
 
Cha Nguyễn Sơ (Vằn) ch

Mẹ

Đinh thị Hóa ♀ ch

Anh chị em ruột
04 Nguyễn Chính ♂ ch
05 Nguyễn thị Vân (Nguyện)
06 Nguyễn Thanh Diệp (Út)

Vợ 1
Lê thị Bảy ♀


Con
01. Nguyễn Quang Vinh ♂
02. Nguyễn Quang Hiển ♂
03. Nguyễn thị Tường Vy ♀
04. Nguyễn Sơn Vững ♂
05. Nguyễn Hửu Việt ♂