10
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Chính ♂ ch
Cha Nguyễn Sơ (Vằn) ch

Mẹ

Đinh thị Hóa ♀ ch

Anh chị em ruột
03 Nguyễn Hửu Sở (Bốn Sở)
05 Nguyễn thị Vân (Nguyện)
06 Nguyễn Thanh Diệp (Út)

Vợ 1
Trịnh thị Minh Út ♀


Con
01. Nguyễn Minh Quyết ♂
02. Nguyễn thị Minh Chí ♀