16
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Thanh Diệp ♂
Tên gọiÚt
 
Cha Nguyễn Sơ (Vằn) ch

Mẹ

Đinh thị Hóa ♀ ch

Anh chị em ruột
03 Nguyễn Hửu Sở (Bốn Sở)
04 Nguyễn Chính ♂ ch
05 Nguyễn thị Vân (Nguyện)

Vợ 1
Lê thị Thúy Loan ♀


Con
01. Nguyễn Lê thị Thúy Tùng ♀
02. Nguyễn Lê Phương Ly ♀