16
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Lục ♂
Cha Nguyễn Tứ (2 Tứ) ch

Mẹ

Nguyễn thị Cầu ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Lệ ♀
03 Nguyễn văn Lâm ♂
04 Nguyễn văn Hải ♂ ch

Vợ 1
Phạm thị Hào ♀


Con
01. Nguyễn Thành Luân ♂
02. Nguyễn Thành Lợi ♂