10
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Thành Lợi ♂
Cha Nguyễn văn Lục ♂

Mẹ

Phạm thị Hào ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Thành Luân ♂

Vợ 1
Phạm thị Như Ý ♀


Con
01. Nguyễn Trúc Linh ♀