21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Vân ♀
Tên gọiNguyện
 
Cha Nguyễn Sơ (Vằn) ch

Mẹ

Đinh thị Hóa ♀ ch

Anh chị em ruột
03 Nguyễn Hửu Sở (Bốn Sở)
04 Nguyễn Chính ♂ ch
06 Nguyễn Thanh Diệp (Út)

Chồng 1
Võ văn Binh ♂ ch


Con
01. Võ thị Yến ♀
02. Võ thị Hiền ♀
03. Võ văn Thương ♂