10
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Khá ♂ ch
Tên gọiNguyễn văn Đâu
 
Cha Nguyễn Tưỡng ♂ ch

Mẹ

Phù thị Tưỡng ♀ ch

Anh chị em ruột
04 Nguyễn Viện ♂ ch
05 Nguyễn Hiên ♂ ch

Vợ 1
Phùng thị Điếu (Phùng thị Ngọc) ch


Con
04. Nguyễn thị Yến (bà Năm) ch
06. Nguyễn thị Lại (bà Bảy) ch
08. Nguyễn thị Toà (bà Chín)