20
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Viện ♂ ch
Cha Nguyễn Tưỡng ♂ ch

Mẹ

Phù thị Tưỡng ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Khá (Nguyễn văn Đâu) ch
05 Nguyễn Hiên ♂ ch

Vợ 1
Nguyễn thị Bang ♀ ch


Con
01. Nguyễn Ngọc Châu (Thích Trí Diệu) ch
02. Nguyễn Ngọc Đông (ông 3 Đông) ch
03. Nguyễn thị Tụ (bốn Trung) ch
04. Nguyễn Bửu ♂ ch
06. Nguyễn Ngọc Khanh (ông Bảy, pháp danh Chí Trương)
07. Nguyễn thị Tăng (tám Tăng)