10
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lê Xanh ♂
Tên gọiĐức Thắng
 
Cha Lê Điềm (Sửu) ch

Mẹ

Đỗ thị Diệp (Điềm) ch

Anh chị em ruột
01 Lê thị Điềm ♂ ch
02 Lê Tịnh ♂ ch
03 Lê văn Vàng (Hùng) ch
05 Lê Anh Hải (6 Mốc) ch
06 Lê thị Xì ♀
07 Lê thị Oanh ♀
09 Lê thị Chanh ♀ ch
10 Lê Út (Đức Tân)
11 Lê Tấn Bồng ♂

Vợ 1
Huỳnh thị Bích Phương ♀


Con
01. Lê Tấn Tiến ♂
02. Lê Tấn Phát ♂
03. Lê thị Tấn Tài ♀
04. Lê thị Mỹ Lộc ♀