4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lê Tấn Bồng ♂
Cha Lê Điềm (Sửu) ch

Mẹ

Đỗ thị Diệp (Điềm) ch

Anh chị em ruột
01 Lê thị Điềm ♂ ch
02 Lê Tịnh ♂ ch
03 Lê văn Vàng (Hùng) ch
05 Lê Anh Hải (6 Mốc) ch
06 Lê thị Xì ♀
07 Lê thị Oanh ♀
08 Lê Xanh (Đức Thắng)
09 Lê thị Chanh ♀ ch
10 Lê Út (Đức Tân)

Vợ 1
Bùi thị Nguyệt ♀


Con
01. Lê Tấn Đạt ♂
02. Lê thị Diễm Hằng ♀
03. Lê Thanh Hà ♂
04. Lê thị Tuyết Vy ♀