7
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Hiên ♂ ch
Cha Nguyễn Tưỡng ♂ ch

Mẹ

Phù thị Tưỡng ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Khá (Nguyễn văn Đâu) ch
04 Nguyễn Viện ♂ ch

Vợ 1
Nguyễn thị Hiên ♀ ch


Con
01. Nguyễn thị Hiên ♀ ch

 

Vợ 2
Nguyễn thị Miền ♀ ch


Con
02. Nguyễn thị Biền ♀ ch
03. Nguyễn Bĩ ♂ ch
04. Nguyễn Đức Nhuận ♂ ch