7
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Võ văn Lực ♂
Cha Võ Nguỳ ♂

Mẹ

Hồ thị Thể ♀

Anh chị em ruột
03 Võ thị Phụng ♀
04 Võ Hồng Cường ♂
05 Võ văn Qua ♂

Vợ 1
chị Lực ♀