12
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Thu Kiều ♀
Cha Nguyễn Lơn ♂

Mẹ

Phạm thị Châu ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Mai ♀
02 Nguyễn văn Tưởng ♂ ch
03 Nguyễn thị Lệ ♀
04 Nguyễn văn Thuận ♂
05 Nguyễn thị Thu Ái ♀
07 Nguyễn thị Thu Trúc ♀

Chồng 1
Lâm Hồng Nhật ♂


Con
01. Lâm Nguyễn Nhật An ♂
02. Lâm Nguyễn Nhật Quyên ♀