18
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Đức Nhuận ♂ ch
Cha Nguyễn Hiên ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Miền ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Biền ♀
03 Nguyễn Bĩ ♂ ch

Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 Nguyễn thị Hiên ♀ ch

Vợ 1
Phạm thị Thính ♀


Con
01. Nguyễn Văn Đại ♂
02. Nguyễn Văn Hiếu ♂
03. Nguyễn Thị Hạnh ♀