15
tháng Năm, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Nhàn ♂
Cha Cao tổ Nguyễn Chè ♂ ch

Vợ không rõ 

Con
01. Nguyễn thị Mít ♀ ch
02. Nguyễn thị Nơi ♀ ch
03. Nguyễn Thước ♂ ch
04. Nguyễn Buổi ♂ ch