8
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Xanh ♂ ch
Cha Nguyễn Xuân Phương (Đúng) ch

Mẹ

Trần thị Khôi ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Hường ♀ ch
02 Nguyễn thị Hồng Vân ♀
03 Nguyễn Hương ♂ ch

Anh chị em cùng cha khác mẹ
05 Nguyễn Tươi ♂
06 Nguyễn Trông ♂

Vợ 1
Trần thị Thu Hà ♀


Con
01. Nguyễn Quý Hùng ♂
02. Nguyễn Quý Cường ♂
03. Nguyễn Minh Tuấn ♂