8
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Quý Hùng ♂
Cha Nguyễn Xanh ♂ ch

Mẹ

Trần thị Thu Hà ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Quý Cường ♂
03 Nguyễn Minh Tuấn ♂

Vợ 1
Trần thị Minh Giang ♀


Con
01. Nguyễn Ngọc Tâm Đan ♀
02. Nguyễn Ngọc Linh Đan ♀