20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Văn Đại ♂
Cha Nguyễn Đức Nhuận ♂ ch

Mẹ

Phạm thị Thính ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Văn Hiếu ♂
03 Nguyễn Thị Hạnh ♀

Vợ 1
Trịnh thị Hoanh ♀


Con
01. Nguyễn Ngọc Bảo ♂
02. Nguyễn Ngọc Quốc ♂