16
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Tươi ♂
Cha Nguyễn Xuân Phương (Đúng) ch

Mẹ

Nguyễn thị Điền ♀ ch

Anh chị em ruột
06 Nguyễn Trông ♂

Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 Nguyễn thị Hường ♀ ch
02 Nguyễn thị Hồng Vân ♀
03 Nguyễn Hương ♂ ch
04 Nguyễn Xanh ♂ ch

Vợ 1
Bùi thị Phường ♀


Con
01. Nguyễn thị Ly Na ♀
02. Nguyễn Trung Nguyên ♂
03. Nguyễn thị Lệ Huyền ♀