20
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Trông ♂
Cha Nguyễn Xuân Phương (Đúng) ch

Mẹ

Nguyễn thị Điền ♀ ch

Anh chị em ruột
05 Nguyễn Tươi ♂

Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 Nguyễn thị Hường ♀ ch
02 Nguyễn thị Hồng Vân ♀
03 Nguyễn Hương ♂ ch
04 Nguyễn Xanh ♂ ch

Vợ 1
Nguyễn thị Lệ ♀


Con
01. Nguyễn Hửu Tín ♂
02. Nguyễn Hửu Nghĩa ♂
03. Nguyễn Phương Hiền ♀