20
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Tú ♂ ch
Tên gọiLoan
 
Cha Nguyễn Ngư ♂ ch

Mẹ

Lê thị Đây ♀ ch

Vợ 1
Lê thị Dần ♀ ch


Con
01. Nguyễn thị Loan ♀
02. Nguyễn thị Phụng ♀
03. Nguyễn văn Dũng ♂
04. Nguyễn văn Đỏ ♂
05. Nguyễn văn Cần ♂
06. Nguyễn văn Hà ♂