21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Phạm thị Quảng ♀
Cha Phạm Mỹ ♂

Chồng 1
Nguyễn Cân ♂ ch


Con
01. Nguyễn thị Kim Anh (2 Thế)
02. Nguyễn thị Kim Chi ♀
03. Nguyễn thị Kiều Oanh ♀