20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Loan ♀
Cha Nguyễn Tú (Loan) ch

Mẹ

Lê thị Dần ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Phụng ♀
03 Nguyễn văn Dũng ♂
04 Nguyễn văn Đỏ ♂
05 Nguyễn văn Cần ♂
06 Nguyễn văn Hà ♂

Chồng 2
Nguyễn văn Thanh ♂


Con
03. Nguyễn thị Tuyết Nhung ♀
03. Nguyễn thị Hồng Hạnh ♀
04. Nguyễn văn Hùng ♂
04. Nguyễn thị Thu Hiền ♀
05. Nguyễn thị Ngọc Hậu ♀