8
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Phụng ♀
Cha Nguyễn Tú (Loan) ch

Mẹ

Lê thị Dần ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Loan ♀
03 Nguyễn văn Dũng ♂
04 Nguyễn văn Đỏ ♂
05 Nguyễn văn Cần ♂
06 Nguyễn văn Hà ♂

Chồng 1
Võ Thơ ♂ ch


Con
01. Võ văn Toàn ♂
02. Võ thị Thanh Thúy ♀