21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Cần ♂
Cha Nguyễn Tú (Loan) ch

Mẹ

Lê thị Dần ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Loan ♀
02 Nguyễn thị Phụng ♀
03 Nguyễn văn Dũng ♂
04 Nguyễn văn Đỏ ♂
06 Nguyễn văn Hà ♂

Vợ 1
Phạm thị Thu Thảo ♀


Con
01. Nguyễn thị Tường Vy ♀
02. Nguyễn thị Vy Nữ ♀
03. Nguyễn Quốc Vương ♂