16
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Hà ♂
Cha Nguyễn Tú (Loan) ch

Mẹ

Lê thị Dần ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Loan ♀
02 Nguyễn thị Phụng ♀
03 Nguyễn văn Dũng ♂
04 Nguyễn văn Đỏ ♂
05 Nguyễn văn Cần ♂

Vợ 1
Phan thị Kim Trung ♀


Con
01. Nguyễn thị Thúy Vân ♀
02. Nguyễn thị Thùy Dương ♀
03. Nguyễn thị Thái Doanh ♀
04. Nguyễn thị Mỹ Duyên ♀
05. Nguyễn Thế Diệp ♂