21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Kim Anh ♀
Tên gọi2 Thế
 
Cha Nguyễn Cân ♂ ch

Mẹ

Phạm thị Quảng ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Kim Chi ♀
03 Nguyễn thị Kiều Oanh ♀

Chồng 1
Võ Xuân Thế ♂


Con
01. Võ Tấn Lực ♂
02. Võ thị Kim Tiến ♀
03. Võ thị Thanh Tâm ♀
04. Võ Quân Sự ♂