21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Liệu ♂ ch
Cha Nguyễn Thiệu (Liệu, Tụ) ch

Mẹ

Phạm thị Lý (Liệu, Tụ) ch

Anh chị em ruột
04 Nguyễn Đát ♂ ch
05 Nguyễn thị Đăng ♀
06 Nguyễn thị Hạn ♀
07 Nguyễn thị Tám ♀
08 Nguyễn thị Chín ♀