12
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Đăng ♀
Cha Nguyễn Thiệu (Liệu, Tụ) ch

Mẹ

Phạm thị Lý (Liệu, Tụ) ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Liệu ♂ ch
04 Nguyễn Đát ♂ ch
06 Nguyễn thị Hạn ♀
07 Nguyễn thị Tám ♀
08 Nguyễn thị Chín ♀