21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Kim Chi ♀
Cha Nguyễn Cân ♂ ch

Mẹ

Phạm thị Quảng ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Kim Anh (2 Thế)
03 Nguyễn thị Kiều Oanh ♀

Chồng 1
Nguyễn Phước Thịnh ♂


Con
01. Nguyễn Phước Bình ♂
02. Nguyễn Phước Sơn ♂