18
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Lợi ♀
Cha Nguyễn Tiện (Lợi)

Mẹ

Phạm thị Hạn ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Khá ♀
03 Nguyễn Lắm ♂
04 Nguyễn Tắm ♂
05 Nguyễn Mát ♂
06 Nguyễn thị Liên ♀

Chồng 1
Lê Của ♂


Con
01. Lê văn Chi ♂
02. Lê thị Minh Hương ♀
03. Lê thị Minh Phương ♀
05. Lê thị Dưỡng ♀
06. Lê Thanh Tùng ♂