10
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Khá ♀
Cha Nguyễn Tiện (Lợi)

Mẹ

Phạm thị Hạn ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Lợi ♀
03 Nguyễn Lắm ♂
04 Nguyễn Tắm ♂
05 Nguyễn Mát ♂
06 Nguyễn thị Liên ♀

Chồng không rõ 

Con
01. Nguyễn Thanh Tuấn ♂