16
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Mát ♂
Cha Nguyễn Tiện (Lợi)

Mẹ

Phạm thị Hạn ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Lợi ♀
02 Nguyễn thị Khá ♀
03 Nguyễn Lắm ♂
04 Nguyễn Tắm ♂
06 Nguyễn thị Liên ♀

Vợ 1
Nguyễn thị Tức ♀


Con
01. Nguyễn thị Kiều ♀
02. Nguyễn thị Thu Huyền ♀
03. Nguyễn Hửu Hảo ♂