25
tháng Sáu, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Phạm thị Vân ♀ ch
Tên gọiLượm
 

Chồng 1
Nguyễn Lõi ♂ ch


Con
02. Nguyễn thị Lin ♀
03. Nguyễn thị Sơ ♀
04. Nguyễn văn Cơ ♂
05. Nguyễn văn Sở ♂
06. Nguyễn văn Tánh ♂
07. Nguyễn thị Hiếu ♀
08. Nguyễn thị Hận ♀