16
tháng Năm, năm Canh Tý

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Cơ ♂
Cha Nguyễn Lõi ♂ ch

Mẹ

Phạm thị Vân (Lượm) ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Lin ♀
03 Nguyễn thị Sơ ♀
05 Nguyễn văn Sở ♂
06 Nguyễn văn Tánh ♂
07 Nguyễn thị Hiếu ♀
08 Nguyễn thị Hận ♀

Vợ 1
Võ thị Mai ♀


Con
01. Nguyễn Phi Hùng ♂
02. Nguyễn thị Trang ♀