24
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Võ Tấn Lực ♂
Cha Võ Xuân Thế ♂

Mẹ

Nguyễn thị Kim Anh (2 Thế)

Anh chị em ruột
02 Võ thị Kim Tiến ♀
03 Võ thị Thanh Tâm ♀
04 Võ Quân Sự ♂

Vợ 1
Bùi thị Thanh Quới ♀


Con
01. Võ thị Minh Ngọc ♀
02. Võ Tấn Tài ♂
03. Võ Tấn Đức ♂