21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Võ thị Kim Tiến ♀
Cha Võ Xuân Thế ♂

Mẹ

Nguyễn thị Kim Anh (2 Thế)

Anh chị em ruột
01 Võ Tấn Lực ♂
03 Võ thị Thanh Tâm ♀
04 Võ Quân Sự ♂

Chồng 1
Trần Thái Linh ♂


Con
01. Trần Ngọc Lam ♀
02. Trần Quang Khải ♂