14
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lê Thành Long ♂
Cha Lê văn Khánh ♂

Mẹ

Võ thị Mỹ Loan ♀

Anh chị em ruột
02 Lê thị Thanh Vy ♀