20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Kim Luyến ♀
Cha Nguyễn văn Tế (8 Tế)

Mẹ

Nguyễn thị Bưởi ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Lập ♂ ch
02 Nguyễn Phú ♂
07 Nguyễn văn Trí ♂
08 Nguyễn Kim ♀
11 Nguyễn thị Ngân ♀

Chồng 1
Trương Quang Chút ♂


Con
01. Trương Thanh Thảo ♀
02. Trương Yến Như ♀
03. Trương Yến Nhi ♀