30
tháng Hai, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Cao thị Huyền ♀
Cha Cao Rê ♂

Mẹ

Nguyễn thị Búp ♀

Anh chị em ruột
01 Cao thị Nguyệt ♀
03 Cao văn Thiên ♂
04 Cao thị Xuyến ♀
05 Cao văn Kính ♂

Chồng 1
Nguyễn Linh ♂


Con
01. Nguyễn Công Lâm ♂
02. Nguyễn Quỳnh Trâm ♀