4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Phú ♂
Cha Nguyễn văn Tế (8 Tế)

Mẹ

Nguyễn thị Bưởi ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Lập ♂ ch
05 Nguyễn thị Kim Luyến ♀
07 Nguyễn văn Trí ♂
08 Nguyễn Kim ♀
11 Nguyễn thị Ngân ♀