21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Tề ♂ ch
Tên gọiThạch
 
Cha Nguyễn Điềm ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Mại (Điềm) ch

Anh chị em ruột
04 Nguyễn Mùa (5 Danh) ch
05 Nguyễn Hòe (6 Hòe) ch
06 Nguyễn Thu (7 Thu) ch
07 Nguyễn thị Lệ (8 Lệ)

Vợ 1
Trịnh thị Hiệp ♀ ch


Con
01. Nguyễn Phước ♂ ch
04. Nguyễn Trọng Tiến (5 Tiến)
05. Nguyễn Trọng Lộc ♂
06. Nguyễn Rơ ♂ ch
07. Nguyễn thị Nga ♀
08. Nguyễn Hưng ♂