21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trương Thanh Lịch ♂
Cha Trương Ngọc Lương ♂

Mẹ

Nguyễn thị Thương ♀

Anh chị em ruột
02 Trương Ngọc Ninh ♂
03 Trương Ngọc Huy ♂
04 Trương Thanh Diệu ♂
05 Trương thị Thu Huyền ♀

Vợ 1
.... Giang ♀


Con
01. Trương Thanh Khôi Nguyên ♂