24
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Đìa ♂ ch
Tên gọiThả
 
Cha Nguyễn Nồng ♂ ch

Mẹ

không rõ ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Thùy ♂ ch
02 Nguyễn Qui ♂ ch
03 Nguyễn Điềm ♂ ch
04 Nguyễn thị Chàm ♀ ch
06 Nguyễn Đáng ♀ ch

Vợ 1
Lê thị Lá (bà Thả) ch


Con
01. Nguyễn Thả (chú Hoa) ch
03. Nguyễn thị Cuống (Bốn)
04. Nguyễn văn Năm ♂ ch
05. Nguyễn thị Sáu ♀ ch
06. Nguyễn thị Bảy ♀
07. Nguyễn thị Tám ♀ m
08. Nguyễn Hùng (9 Hùng)
09. Nguyễn thị Đủ ♀ ch
10. Nguyễn thị Tư ♀