20
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Đức Toàn ♂
Cha Nguyễn Giữ (Đức Thọ)

Mẹ

Trần thị Xuân ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Bích Ngọc ♀
03 Nguyễn thị Bích Thuỷ ♀
04 Nguyễn Đức Huy ♂
05 Nguyễn Đức Cường ♂
06 Nguyễn thị Hồng Hoa ♀