24
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Bích Thuỷ ♀
Cha Nguyễn Giữ (Đức Thọ)

Mẹ

Trần thị Xuân ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Đức Toàn ♂
02 Nguyễn thị Bích Ngọc ♀
04 Nguyễn Đức Huy ♂
05 Nguyễn Đức Cường ♂
06 Nguyễn thị Hồng Hoa ♀

Chồng 1
Nguyễn văn Nên ♂


Con
01. Nguyễn Hoàng Nguyên ♂
02. Nguyễn Hoàng Tuấn Phong ♂