16
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Đức Huy ♂
Cha Nguyễn Giữ (Đức Thọ)

Mẹ

Trần thị Xuân ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Đức Toàn ♂
02 Nguyễn thị Bích Ngọc ♀
03 Nguyễn thị Bích Thuỷ ♀
05 Nguyễn Đức Cường ♂
06 Nguyễn thị Hồng Hoa ♀

Vợ 1
Phạm Phương Quý ♀


Con
01. Nguyễn Ngọc Phương Vy ♀