21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Hồng Hoa ♀
Cha Nguyễn Giữ (Đức Thọ)

Mẹ

Trần thị Xuân ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Đức Toàn ♂
02 Nguyễn thị Bích Ngọc ♀
03 Nguyễn thị Bích Thuỷ ♀
04 Nguyễn Đức Huy ♂
05 Nguyễn Đức Cường ♂