4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Mùa ♂ ch
Tên gọi5 Danh
 
Cha Nguyễn Điềm ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Mại (Điềm) ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Tề (Thạch) ch
05 Nguyễn Hòe (6 Hòe) ch
06 Nguyễn Thu (7 Thu) ch
07 Nguyễn thị Lệ (8 Lệ)

Vợ 1
Nguyễn thị Thiệt (Thanh) ch


Con
01. Nguyễn Chí Thanh ♂
02. Nguyễn Chí Tân (Kiểng)
03. Nguyễn thị Thu Phượng (Liện)